جـملات زیـبا...داسـتانهـاے کوتــاه خدایا دلم به سان قبله نماست ؛ وقتی عقربه اش به سمت “ تو ” می ایستد ، آرام می شود . . . :: :: ﺣﻤﺪ ﻭ ﺳﭙﺎﺱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﯼ است ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩﻡ tag:http://sirvan92.mihanblog.com 2020-08-09T06:21:16+01:00 mihanblog.com ✿اللهم عجل لولیک الفرج ✿ 2016-11-02T17:58:18+01:00 2016-11-02T17:58:18+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/347 Kousar ✿اللهم عجل لولیک الفرج ✿بی سوادی را گفتند: عشق چند حرف دارد؟بی سواد گفت: 4 حرفهمه خندیدند در حالیکه بی سواد را میرفت و زیر لب میگفت:مگر «مهدی» چند حرف دارد!✿اللهم عجل لولیک الفرج ✿ اللهم عجل لولیک الفرج 


بی سوادی را گفتند: عشق چند حرف دارد؟


بی سواد گفت: 4 حرف


همه خندیدند در حالیکه بی سواد را میرفت و زیر لب میگفت:


مگر «مهدی» چند حرف دارد!


اللهم عجل لولیک الفرج 
]]>
یاحسین... 2016-10-06T08:00:25+01:00 2016-10-06T08:00:25+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/346 Kousar یا حسین ، گفته اند : جای گنج درون ویرانه هاست !  راست گفتند چون وجودت در دل ویران ماست !


یا حسین ، گفته اند : جای گنج درون ویرانه هاست ! 


راست گفتند چون وجودت در دل ویران ماست !
]]>
ماه محرم... 2016-10-06T07:57:18+01:00 2016-10-06T07:57:18+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/345 Kousar  بیایید در ماه محرم اگر زنجیرمیزنیم ، قبل از آن زنجیر غفلت از پای خود باز کرده باشیم...  اگر که سینه میزنیم ، قبل از آن سینه دردمندی را از غم و آه پاک کرده باشیم... خوب است اگر اشکی میریزیم، اما قبل از آن اشک از چهره ی مظلومی پاک کرده باشیم...  آن وقت می توانیم با افتخار بگوییم :یا حسین(ع)    

بیایید در ماه محرم اگر زنجیرمیزنیم ، قبل از آن زنجیر غفلت از پای خود باز کرده باشیم... 


اگر که سینه میزنیم ، قبل از آن سینه دردمندی را از غم و آه پاک کرده باشیم...خوب است اگر اشکی میریزیم، اما قبل از آن اشک از چهره ی مظلومی پاک کرده باشیم... آن وقت می توانیم با افتخار بگوییم :یا حسین(ع)  


]]>
این روز هارا خوب یادمان باشد... 2016-10-06T07:47:40+01:00 2016-10-06T07:47:40+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/343 Kousar یادمــــان باشد:   اول نمــاز حســین، بعد عــزای حسیناول شعــور حسـینـی، بعد شــور حسینیمحــرم و صفــر زمان بالیــدن است نه فقـط نــالیــدنبســاطش آمــوزه است نه مــوزهتمــرین خــوب نگـریســتن است نه فقــط خــوب گـریســتن نمـاد شعــور مذهــب است نه فقـط شــور مذهــب یادمــــان باشد:


  اول نمــاز حســین، بعد عــزای حسین


اول شعــور حسـینـی، بعد شــور حسینی


محــرم و صفــر زمان بالیــدن است نه فقـط نــالیــدن


بســاطش آمــوزه است نه مــوزه


تمــرین خــوب نگـریســتن است نه فقــط خــوب گـریســتن


نمـاد شعــور مذهــب است نه فقـط شــور مذهــب

]]>
ما خــــدا را داریم.. 2015-11-30T05:43:26+01:00 2015-11-30T05:43:26+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/341 Kousar آرام بــاش تـــو خـــدا را داریآن حقیــقت، آن یــگانـه، آن هــوادار شبــانـهآرام بـــاشتـــو خـــدا را داری، آن معبـود، آن پــاک،آن همـه خــوبی و احسـاس و بـهار را داری!آرام بـــاشتـــو خـــدارا داریپــس نــگو تنهایـم، پـس نـگو بـی یــاور، بی یــارمتـــو خـــدا را دارییعـنی عشــق، مـــعبودسـنگ صبـور دل مــن، دل تــوپـس خــموش !!!مـــا خـــدا را داریـــم.....
آرام بــاش 

تـــو خـــدا را داری

آن حقیــقت، آن یــگانـه، آن هــوادار شبــانـه

آرام بـــاش

تـــو خـــدا را داری، آن معبـود، آن پــاک،

آن همـه خــوبی و احسـاس و بـهار را داری!

آرام بـــاش

تـــو خـــدارا داری

پــس نــگو تنهایـم، پـس نـگو بـی یــاور، بی یــارم

تـــو خـــدا را داری

یعـنی عشــق، مـــعبود

سـنگ صبـور دل مــن، دل تــو

پـس خــموش !!!

مـــا خـــدا را داریـــم.....


]]>
چرخ روزگار:.... 2015-10-08T03:26:17+01:00 2015-10-08T03:26:17+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/340 Kousar از زمین خوردن کسی شاد مشو که نمیدانی گردش روزگار برای تو چه در آستین دارد                                                                                                                       

از زمین خوردن کسی شاد مشو 

که نمیدانی گردش روزگار برای تو چه در آستین دارد

                                                                                                                             امـــــام علـــــی(ع)


]]>
یاد خـــــدا.. 2015-09-07T10:35:52+01:00 2015-09-07T10:35:52+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/338 Kousar در خود می نگرم تا ببینم که خطا کجاست...بعد از کمی تامل و قدری سکوت پی میبرم:آنجا که خالی از خداست.، خطاست...   به یاد می آورم ،      آنجا که از یاد او غافل شده ایم،                                 به بیراهه رفته ایم...
در خود می نگرم تا ببینم که خطا کجاست...


بعد از کمی تامل و قدری سکوت پی میبرم:


آنجا که خالی از خداست.، خطاست...


   به یاد می آورم ،

      آنجا که از یاد او غافل شده ایم،

                                 به بیراهه رفته ایم...

]]>
اعتماد کن به خدایی او 2015-08-03T03:27:36+01:00 2015-08-03T03:27:36+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/324 Kousar

نگران فردایت نباش ، خدای دیروز و امروز، خدای فردا هم هست ، ما اولین بار است بندگی میکنیم ]]>
خواهرم 2015-01-05T06:26:58+01:00 2015-01-05T06:26:58+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/336 Kousar    خــــواهـــــــــــــــرم:   یک وقت هایی میشه که خودت را تنها چادری   کل خیابان میبینی!!!   لــبخنــــدبـــزن، رو بـــه آسمان کن و بگو:  خـــــــــــدایا   ممنونم ک بـــهم اجـــــازه دادی بین همـــــه ی   ایــــن آدمــــای رنگ وارنگ یــــه دونـــــه بــــــــــاشم   
 خــــواهـــــــــــــــرم:

   یک وقت هایی میشه که خودت را تنها چادری

   کل خیابان میبینی!!!

   لــبخنــــدبـــزن، رو بـــه آسمان کن و بگو:

  خـــــــــــدایا

   ممنونم ک بـــهم اجـــــازه دادی بین همـــــه ی 

  ایــــن آدمــــای رنگ وارنگ یــــه دونـــــه بــــــــــاشم
]]>
نمازت را ترک مکن.. 2014-11-19T17:18:11+01:00 2014-11-19T17:18:11+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/335 Kousar هرگز نمازت را ترک مکن!!!میلیون ها نفر زیر خاک...بزرگترین آرزویشان: ;بازگشت به دنیاست;تا" سجده " کنند

هرگز نمازت را ترک مکن!!!

میلیون ها نفر زیر خاک...

بزرگترین آرزویشان:

 ;بازگشت به دنیاست;


تا" سجده " کنند

]]>
به کجا چنین شتابان 2014-10-22T09:08:04+01:00 2014-10-22T09:08:04+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/329 Kousar ـــ به کجا چنین شتابان؟                       گون از نسیم پرسید. ـــ دل من گرفته زین جا        هوس سفر نداری زغبار این بیابان؟ ـــ همه آرزویم ، اما     چه کنم که بسته پایم... به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا، سرایم.   سفرت بخیر! اما، تو و دوستی ، خدارا چون از این کویر وحشت بسلامت گذشتی به شکوفه ها ، به باران برسان سلام ما را      &n

ـــ به کجا چنین شتابان؟

                      گون از نسیم پرسید.

ـــ دل من گرفته زین جا

       هوس سفر نداری زغبار این بیابان؟

ـــ همه آرزویم ، اما

    چه کنم که بسته پایم...

به کجا چنین شتابان؟

به هر آن کجا که باشد به جز این سرا، سرایم.

 

سفرت بخیر! اما، تو و دوستی ، خدارا

چون از این کویر وحشت بسلامت گذشتی

به شکوفه ها ، به باران

برسان سلام ما را

                                 شفیعی کدکنی

]]>
مخفف داعش 2014-09-18T16:50:03+01:00 2014-09-18T16:50:03+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/327 Kousar آیا میدانید داعش مخفف چیست؟به ادامه مطلب برید
آیا میدانید داعش مخفف چیست؟


به ادامه مطلب برید
]]>
گذر زندگی 2014-09-09T06:03:36+01:00 2014-09-09T06:03:36+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/326 Kousar                           چـقــــدر دیـــر مــیفـهمــیم کـــه :                        زنــدگی همیــــن روزهــــایـیـست کــــه                                         مــنتظـــر گـــذشـتــنـش هـــستــیــم     


آگهی رایگان                          چـقــــدر دیـــر مــیفـهمــیم کـــه :

                        زنــدگی همیــــن روزهــــایـیـست کــــه 

                                        مــنتظـــر گـــذشـتــنـش هـــستــیــم


     

]]>
ای گل نرگس،کدوم جمعـــــــه؟ 2014-08-12T07:37:04+01:00 2014-08-12T07:37:04+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/325 Kousar اولـــیــــن و آخــــریــــــن امــــیــــــد مــــــــنچــــشمـــ گریـــونـــــــمـــ هنـــوز منـــتظــــرهتـــا کـــدومــــ جــــمعــه بــاید گــریـــه کــنمـــ،کـه بیــای یـــا ســـوی چــشمــــ مــــن بـــره؟
اولـــیــــن و آخــــریــــــن امــــیــــــد مــــــــن


چــــشمـــ گریـــونـــــــمـــ هنـــوز منـــتظــــره


تـــا کـــدومــــ جــــمعــه بــاید گــریـــه کــنمـــ،


کـه بیــای یـــا ســـوی چــشمــــ مــــن بـــره؟]]>
اشکهای غزه 2014-07-24T13:54:06+01:00 2014-07-24T13:54:06+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/323 Kousar این روز ها اشک های غزه و خنده های شیطانقلبم را به درد آورده استأَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّل فَرَجَهُمچرا باید این کودکان بیگناه اینگونه قتل عام شوند؟؟؟پاسخگو کیست؟

این روز ها اشک های غزه 


و خنده های شیطان


قلبم را به درد آورده استأَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّل فَرَجَهُم


چرا باید این کودکان بیگناه اینگونه قتل عام شوند؟؟؟

پاسخگو کیست؟

]]>
مثل زندگی... 2014-07-22T07:57:37+01:00 2014-07-22T07:57:37+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/322 Kousar زندگی مثل دیکته ستهی مینویسیم .... هی پاک میکنیمغافل از اینکه یک روز خواهند گفت:برگه ها بالا.....


زندگی مثل دیکته ست


هی مینویسیم .... هی پاک میکنیم


غافل از اینکه یک روز خواهند گفت:


برگه ها بالا.....

]]>
ماه من غصه چــــرا،،،خـــدا هست..خــدا هست 2014-07-06T07:55:52+01:00 2014-07-06T07:55:52+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/320 Kousar گر نگهدار من آنست که من میدانم .... شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!ماه من غصه چرا؟!! آسمان را بنگر ،که هنوز ،بعد صدها شب و روزمثل ان روز نخستگرم و آبی و پر از مهر ،به ما می خندد!یا زمینی را که دلش از سردی شب های خزان نه شکست و نه گرفت! بلکه از عاطفه لبریز شد و نفسی از سر امید کشید و در آغاز بهار ،دشتی از یاس سپید زیر پاهامان ریخت، تا بگوید که هنوز ،پر امنیت احساس خداست! ماه من،غصه چرا؟! 
گر نگهدار من آنست که من میدانم .... 


شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!


ماه من غصه چرا؟!! 


آسمان را بنگر ،که هنوز ،بعد صدها شب و روز


مثل ان روز نخست


گرم و آبی و پر از مهر ،به ما می خندد!


یا زمینی را که دلش از سردی شب های خزان 


نه شکست و نه گرفت! 


بلکه از عاطفه لبریز شد و 


نفسی از سر امید کشید 


و در آغاز بهار ،دشتی از یاس سپید 


زیر پاهامان ریخت، 


تا بگوید که هنوز ،پر امنیت احساس خداست! 


ماه من،غصه چرا؟! 


]]>
ماه مبارک.. 2014-06-28T05:59:35+01:00 2014-06-28T05:59:35+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/318 Kousar ماه مبارک آمد ای دوستان بشارتکز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارتآمد نوید رحمت ای دل ز خواب برخیزباشد که باقی عمر جبران شود خسارت

ماه مبارک آمد ای دوستان بشارت


کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت


آمد نوید رحمت ای دل ز خواب برخیز


باشد که باقی عمر جبران شود خسارت
]]>
نیمه شعبـــان مبـــارک 2014-06-12T05:20:06+01:00 2014-06-12T05:20:06+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/317 Kousar یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت...........یک قدم مانده، زمین شوق شکفتن دارد


یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت


...........


یک قدم مانده، زمین شوق شکفتن دارد]]>
انسانیت 2014-06-08T08:32:21+01:00 2014-06-08T08:32:21+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/316 Kousar   از مـــــــــرگ نترسید                  از این بترسیدکه وقتی زنده اید گوهری درون شما بمیرد                      گوهری بنام                                               .....انسانیت
  از مـــــــــرگ نترسید


                  از این بترسید


که وقتی زنده اید گوهری درون شما بمیرد


                      گوهری بنام 


                                              .....انسانیت

]]>
روز پدر 2014-05-11T15:33:56+01:00 2014-05-11T15:33:56+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/311 Kousar لابه لای گل سرخ   درمیان کوچه ی سبزخیال            شادیت حس قشنگیست                              که من میطلبم...                                                   پدرم.........روز پدر و ولادت امام علی(ع) مبارک____________________________
لابه لای گل سرخ

   درمیان کوچه ی سبزخیال 

           شادیت حس قشنگیست

                              که من میطلبم...

                                                  پدرم.........


روز پدر و ولادت امام علی(ع) مبارک

______________________________________________

]]>
نماز اول وقت.. 2014-04-27T13:11:18+01:00 2014-04-27T13:11:18+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/309 Kousar از آیــت الله بهجت ســـوال شد:چــــه کنیم تا نــــماز صبحـــمان قـــضا نـــشود؟در پـــاسخ فــرمودند:کسیـــکه بـــاقی نــــمازهایش را در اول وقـــت بـــخواند خـــــدا او را برای نماز صبح بیدار خواهد کرد


از آیــت الله بهجت ســـوال شد:

چــــه کنیم تا نــــماز صبحـــمان قـــضا نـــشود؟

در پـــاسخ فــرمودند:

کسیـــکه بـــاقی نــــمازهایش را در اول وقـــت بـــخواند 

خـــــدا او را برای نماز صبح بیدار خواهد کرد


برای هر مشکلی قطعاً راه حلی وجود دارد

]]>
مادرم 2014-04-20T14:25:03+01:00 2014-04-20T14:25:03+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/307 Kousar آدمها تا وقتی کوچیکن دوست دارن برای مـادرشون هدیه بخرن اما پول ندارنوقتی بزرگتر میشن پول دارن اما وقت ندارنوقتی هم که پیر میشن پول دارن وقت هم دارن اما                                                               .....       مادر ندارنمادر ها با حوصله راه رفتن رو به بچه هاشون یاد میدن&nb
آدمها تا وقتی کوچیکن دوست دارن برای مـادرشون

 هدیه بخرن اما پول ندارن

وقتی بزرگتر میشن پول دارن اما وقت ندارن

وقتی هم که پیر میشن پول دارن وقت هم دارن اما 

                                                              .....       مادر ندارن

مادر ها با حوصله راه رفتن رو به بچه هاشون یاد میدن 

ولی تو پیری 

بچه هاشون خجالت میکشن ویلچرشونو هل بدن


«قند» خون مادر بالاست

دلش اما همیشه «شور» میزند برای ما

اشکهای مادر مروارید شده است در صدف چشمانش

دکترها اسمش را گذاشته اند آب مروارید

حرف ها دارد چشمان مادر

گویی زیرنویس فارسی دارد

دستانش را نوازش میکنم

داستانی دارد دستانش

شرمنده میکند فرزند را،دعای خیر مادر،در 

کنج خانه ی سالمندان

دست پر مهر مادر تنها دستی ست

 که اگر کوتاه از دنیا هم باشد از تمام دست ها بلندتر است

سَرَم را نه ظلم میتواند خم کند..نه مرگ..نه ترس

سَرَم فقط برای بوسیدن دست های تو خم میشود 

                                                        مـــ ـــ ـــادرم

بیایید قدردان باشیم

]]>
سرنوشت 2014-04-15T11:15:43+01:00 2014-04-15T11:15:43+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/304 Kousar یکـﮯ بـه خـــבا گفت:اگـــر سرنوشت مــــــــــرا تو نوشتـﮯ ، پس چـــرا آرزو کنم؟خـــבا گفت: شـــایـב نوشتــــه باشــم :( هــــرچــه آرزو کنـــב)

یکـﮯ بـه خـــבا گفت:

اگـــر سرنوشت مــــــــــرا تو نوشتـﮯ ، پس چـــرا آرزو کنم؟

خـــבا گفت: شـــایـב نوشتــــه باشــم :

( هــــرچــه آرزو کنـــב)]]>
سال نو مبارک 2014-03-19T18:12:03+01:00 2014-03-19T18:12:03+01:00 tag:http://sirvan92.mihanblog.com/post/301 Kousar عـیــــد اســــــتـــ ولــــی بــــــدون او غـــــــم داریـــم عـاشق شده ایم و عــشق را کــم داریــمای کـــاش کـــــه ایـــــن عیــــد ظــــهورش بــــرســد  اینگونــــه هــــزار عید با هــم داریـــماللــهـــــم عـــجــــل لــــولـــیـــکـــــــ الــــــفـــــــرجســــال نـــــو مـــــــــــبــارکــــــــــ
عـیــــد اســــــتـــ ولــــی بــــــدون او غـــــــم داریـــم

 عـاشق شده ایم و عــشق را کــم داریــم

ای کـــاش کـــــه ایـــــن عیــــد ظــــهورش بــــرســد 

 اینگونــــه هــــزار عید با هــم داریـــم

اللــهـــــم عـــجــــل لــــولـــیـــکـــــــ الــــــفـــــــرج

ســــال نـــــو مـــــــــــبــارکــــــــــ
]]>